Bayram tatilden dönen sürücüler havadan denetlendi Bayram tatilden dönen sürücüler havadan denetlendi

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Ortalama eğitim süresi cinsiyete göre bakıldığında 2023 yılında erkeklerde 9,5 yıl, kadınlarda ise 7,5 yıl oldu. Çankırı’da ortalama eğitim süresi 2014 yılında 7,0 yıl iken yıllar içerisinde %21,6 artarak 2023 yılında 8,5 yıla yükseldi.
Çankırı’da 2023 yılında okuma yazma bilme oranı %97,02 oldu. Okuma yazma bilme oranı cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde %99,09, kadınlarda ise %94,96 olarak açıklandı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Çankırı’da okuma yazma bilmeyen toplam 5 bin 584 kişi olduğu görüldü. Bunun 850 kişisi erkek, 4 bin 734 kişisi kadın oluşturdu. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen toplam kişi sayısı ise 14 bin 637 kişi olarak açıklandı. İlkokul mezunu toplam 49 bin 999 kişi olduğunun bu sayının ise 20bin 4802ni erkek, 29 bin 519’unu ise kadınların oluşturduğu bilgisi yer aldı. Verilere göre Çankırı’da İlköğretim mezunu toplam 14 bin 213 kişi olduğu görüldü. Ortaokul ve dengi okullarından 29 bin 508, lise ve dengi okullarından 45 bin 967, yüksekokul veya fakülte 24 bin 341, yüksek lisan 2 bin 512 ve doktora mezunu 482 kişinin olduğu açıklandı.
Ülke genelinde 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %91,8 iken, 2023 yılında bu oran %97,6 olarak hesaplandı.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu