Fırat Develioğlu Kimdir, Kaç Yaşında Mesleği Ne? Fırat Develioğlu Kimdir, Kaç Yaşında Mesleği Ne?

Düşmanların tuzaklarından korunmak ve onların hilelerini boşa çıkarmak için okunabilecek dualar bulunmaktadır. Bu tür duaların amacı, kötü niyetli insanların negatif etkilerinden korunmak ve iç huzuru sağlamaktır. İşte, düşmanların kötülüklerinden sizi koruyacak dualar...

Sizinle uğraşan birinden kurtulmak için dua 1:

"Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin. Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin. Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin. Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr. Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr. Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr. Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü birahmetike yâ erhame’r-râhimîn."

Pexels Photo 7956746 (1)

Sizinle uğraşan birinden kurtulmak için dua 2:

"Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ."

Salaten Tüncina Duası

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr."

Bu dua sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda okunduğunda koruyup kurtarır.

Sizinle uğraşan birinden kurtulmak için okunan bir diğer dua ise şu şekildedir;

"Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ."

Muhabir: Haber Merkezi