Kocanıza, sevdiklerinize söz geçirebilmek için Cuma gecesi seher vaktinde boy abdesti alınıp 2 rekat namaz kılınmalı. Ardından da "Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşil azim.Ente Ya Rabbi Hasbii ala fülan bin fülaneh A’tıf kalbehu aleyye ve zellilhü lii bil mehabbetid-daimeti velen hayran bil acele ve sür-ati.” duası okunur. Bu duayı okuyan kişi istediği kişiye sözünü dinletebilir, hanesinde huzura kavuşabilir.

Kocanızla aranızdaki gerginliği sonlandırmak, ona söz geçirmek için bir başka dua da şu şekildedir:

Onur Tuna kardeşi kimdir? Neslihan Atagül kardeşi mi? Akraba mı? Onur Tuna kardeşi kimdir? Neslihan Atagül kardeşi mi? Akraba mı?

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Tehassantü biz il mülki vel melekût ve eksamtü zil ‘izzeti vel ceberût ve tevekkeltü alâl hayyel kayyûmül halîmüllez! lâ yenâmü velâ yemût dehaltü fî hıfzıllâhi dehaltü fî emânillâhi dehaltü fî hırzilfâht bihakkı kef he ye ayın sad küfîtü ha mim ayın sin kaf humıtü bilâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyy-il azîm. İnnî tevekkeltü alâllâhi rabbî ve rabbeküm mâ min dabbetin illâ hüve âhızün binâ sıyetihâ inne rabbî alâ sıratin müştekim. Allahümme sallı alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azîm. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi’adedi ılmillâhil azîm vel hamdülillâhi rabbil alemîn."

Pexels Photo 7249191Ayrıca çevrenizdekilere söz geçirebilmek için şu ayetleri de okuyabilirsiniz:

"Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh"

"Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni"

"Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim"

"Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah"

Muhabir: Şulenaz Durlanık