İşlerin ters gittiği bazı durumlarda insanlar duaya, Allah'a sığınmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda hangi dualar etkili olur? Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız.

İşlerin rast gitmesi için Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi okunabilir. Taha Suresinin özellikle 25 ve 26'ncı ayetleri işlerin rast gitmesi için etkilidir. Taha Suresinin 25 ve 26'ncı okunuşu ise şu şekildedir:

"Bismillahirrahmairrahim. Kale rabbişrah li sadri Ve yessir li emri. Rabbe-nâ âti-nâ min ledun-ke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emri-nâ reşeden."

"Rabbim! Gönlüme ferahlık ver ve bana işimi kolaylaştır. Rabbimiz; bize katından rahmet ver, işlerimizde başarılı kıl."

Pexels Photo 7957066

İşlerin rast gitmesi için hangi dualar okunur?

Hz. Muhammed'in Hz. Fatıma'ya işlerin yolunda gitmesi için okuduğu dua ise şu şekildedir:

"Bismillahirrahmanirrahim. Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin."

Bu dua işlerin yoluna girmesi için okunan özel bir dua olarak bilinir. Öte yandan işlerin yoluna girmesi için okunabilecek bazı Ayet-i Kelimeler bulunmaktadır. Bu Ayet-i Kelimelerin 3, 5, 7, 21 ya da 41 kez okunması gerekmektedir. 

“Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.” 

“Allahümme hır li uehter u. Vela tekilnî ala ihtiyari.” 

Almanya milli marşı Türkçe sözleri, Alman marşı anlamı nedir? Almanya milli marşı Türkçe sözleri, Alman marşı anlamı nedir?

Muhabir: Şulenaz Durlanık