Ceyhun Kazancı serveti 2024 Ceyhun Kazancı serveti 2024

Ilgaz Dağları, Karadeniz'in batı kesimindeki en yüksek sıradağ olarak kabul edilmektedir. Kastamonu-Çankırı yolunun bin 875 metrelik bir geçitle aştığı bu dağlar, doğu-kuzeydoğu ve batı-kuzeybatı yönlerinde 50 kilometrelik oval şekilli bir kütle oluşturmaktadır. 

Ilgaz Dağları, özellikle kuzey bölgelerde Karadeniz kaynaklı nemli hava kütlelerine sürekli maruz kalması nedeniyle güney yamaçlara göre daha nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir. Değişen iklimler bölgede bitki örtüsünün geniş bir yelpazede olmasına neden olmuştur. Kuzey yamaçların alçak bölgelerinde geniş yapraklı türler arasında meşe ve kayın ağaçları yaygındır. Ancak yükselti arttıkça köknar ve sarıçam baskın ağaç türleri haline gelir. Güney yamaçlarda hakim ağaç türü ise karaçamdır. Ormanın üst sınırı tipik olarak 2 bin ila 2bin 200 metre arasında değişmektedir, ancak bu rakımların üzerindeki dağlık bölgede otsu bitkiler bol miktarda bulunmaktadır. Ilgaz Dağları Milli Parkı, burada bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği açısından büyük önem taşımaktadır.  Hitit metinlerinde adı "kaşşu" olarak geçen Ilgaz Dağları, yerel kültür ve tarih açısından büyük önem taşıyor.

Cavadvabad

Ilgaz Dağı nerede?

Ilgaz Dağı, Türkiye'de Karadeniz bölgesinin batı kesiminde yer alan önemli bir dağdır. Eşsiz coğrafi konumu ve özellikleriyle bilinen Ilgaz Dağı, Kastamonu ve Çankırı arasında yer almaktadır. Ilgaz Dağı, doğu-kuzeydoğu ve batı-kuzeybatı yönlerinde uzanan, genişliği 50 kilometreye kadar olan uzun bir şekle sahiptir.

Ilgaz Dağı Kastamonu ve Çankırı illerinin sınırlarında bulunmaktadır. Kuzey Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan bir dağ kütlesi olarak büyük öneme sahiptir. Kastamonu'nun doğusu ile Çankırı'nın kuzeyinde yer alan bu dağ, bölgenin önemli ulaşım güzergahıdır. Kastamonu-Çankırı karayolu, dağın zirvesinden geçerek kuzey-güney yönünde ulaşıma olanak sağlamaktadır.

Derbent

Ilgaz Dağı yüksekliği kaç metre?

Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası yaklaşık 2 bin 587 metre yükseklikteki Büyükhacat Tepesi'dir. Bu zirve aynı zamanda Karadeniz'in batı kesimindeki en yüksek noktadır. İkinci en yüksek zirvesi ise yaklaşık 2 bin 546 metre yükseklikteki Küçükhacat Tepesi'dir. Yüksek zirveleri ve geniş yamaçlarıyla dağ, dağcıların, doğa tutkunlarının ve kayakçıların tercih ettiği bir noktadır.

Kaynak: Haber Merkezi