Hızlı kavga ettiren dualar; kişilerin birbirine karşı olan tahammüllerini azaltır, çiftler arasında soğukluk oluşturur, çiftler arasında sebepsiz ve devamlı kavgalara sebep olur. Hızlı kavga ettiren dualarla iki kişiyi ayırmak mümkün mü? Bu dualar işe yarıyor mu? Bu duaların nasıl okunması gerekiyor? Bu yazıda bunları ele alacağız.

Hiçbir dua veya sure ile iki kişi ayrılamaz. Öte yandan kötü niyetle edilen dua kabul olmayacağı gibi edilen dua kişinin kendisine de dönebilir. Dualar, sureler ve ayetler yalnızca iyi bir amaçla yapılırsa kabul olur.

Bazı inanışlara göre birtakım duaların insanlar arasında anlaşmazlık yaratabileceği düşünülür. Ancak bu tarz konularda dikkatli olmak gerekmektedir zira bu tarz dualar genellikle olumsuz enerjilerle ilişkilendirilir ve insanlar arasındaki sevgi, saygı ve huzuru bozma potansiyeline sahiptir. Oysa dini inançlar barış ve sevgi üzerine kuruludur, kurulmalıdır. 

Pexels Photo 7956746

Hızlı kavga ettiren dualar nedir?

Dualar hem iyi niyetli hem kötü niyetli olabilmektedirler. Kötü niyet ile yapılan dualarda amaç; çıkar elde etmek, insanların arasını bozmak, fesatlık beslemektir. Hızlı kavga ettiren dualar eğer doğru bir şekilde okunursa 10-15 gün kadar bir sürede belirti gösterir.

Burada duanın etkili olması için yüksek inanç çok önemlidir. İçten ve eksiksiz şekilde okunmalıdır. Duanın belirtileri konusunda ise bu belirtiler değişiklik göstermektedir. Örneğin bu dua evli bir çiftin üzerinde evde huzursuzluk etkilesi gösterebilir. Çiftin arasında sürekli olarak bir gerginlik yaşanır ve çiftler karşılıklı olarak birbirinden soğur.

Bu dua iki arkadaş için okunduğunda ise fiziksel şiddetin ortaya çıkması söz konusu olabilir. İki arkadaş arasında daha önce açılmamış defterler açılır, konuşulmayan konular konuşulur, yoğun bir gerginlik başlar.

Hızlı kavga ettiren dua çeşitleri

Hızlı kavga ettiren dua çeşitleri arasında huzursuzluğa neden olan dualar, kavga çıkartan dualar, kavgada galip gelmek için dualar, tartışma çıkaran dualar, eşleri kavga ettirme duaları, iki kişiyi kavga ettirme duaları sayılabilir. 

Pexels Photo 11435050

Kavga Ettiren Dua Nedir?

Kavga ettiren dualar halk arasında "Tebbet" ve "Duha" sureleri olarak bilinir. Bu duaların iki insanı birbirine düşürdüğüne inanılır. Duha Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin boyu? Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin boyu?

"Vedduha, Velleyli iza seca, Ma veddeake rabbüke ve ma kala, Ve lelahıretü hayrüün leke minelula, Ve lesevfe yutıyke rabbüke feterda, Elem yecidke yetiymen feava, Ve vecedeke dallen feheda, Ve vecedeke ailen feağna, Femmel yetiyme fela takher, Ve emmessaile fela tenher, Ve emma binımeti rabbike fehaddis"

Duha suresinin Türkçe meali ise şu şekildedir:

Kuşluk vaktinde andolsun ki, O gece dindiği zaman, Rabbin senden asla vazgeçmedi ya da darılmadı, Senin için ahiret bu dünyadan daha kıymetli, İlerde tüm istediklerini Allah sana verecek, Sen yetimken seni barındırmadı mı?, Yolunu kaybetmişken seni doğru yola götürmedi mi, Paran yokken zengin olmadın mı, Yetime ya da el açıp isteyene kızma, Rabbinin nimetini anlat.

Kişi haksızlığa uğradığında, düşmanı olduğunda, haklı olduğu bir davada galip gelmek ve benzeri tüm niyetlerin kabul olması amacıyla Tebbet suresi okunabilir. Tebbet suresinin okunuşu ise şu şekildedir:

"Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed."

Tebbet suresinin Türkçe meali ise şu şekildedir:

"Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir, Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir)."

Tebbet suresinin etkili olması için dua edilen kişiye 21 kere okunması gerektiği söylenir. Özellikle kişi bir konuda haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bu haksızlığın ortadan kalkmasını istiyorsa günde 21 kere niyet eder Tebbet suresini okuması gerekiyor. Ayrıca tuza Tebbet suresi okumanın da nazara iyi geldiği söylenmektedir.

Pexels Photo 12598938

İki kişiyi kavga ettiren dua

Dua; Allah'a yönelik yapılan, insanın kalbinden yükselen samimi bir arayıştır. İslam inancında dua etmek; sabır, şükran ve merhamet duygularını pekiştiren bir eylemdir. Dua ederken niyet iyi olmalıdır zira iyi bir niyet duaların gücünü arttırır. Halk arasında iki kişiyi kavga ettirmek için genelde "Tebbet" ve "Duha" sureleri okunur.

Eşleri kavga ettirme duası

Eşleri kavga ettirme duası, evli bir çifti birbirinden uzaklaştırmak için okunmaktadır. Eşleri kavga ettirme duası okunan evli çiftin evindeki huzur bozulur, eşler birbirinden soğur. Bu sonuçlara ulaşmak için de "Tebbet" ve "Duha" sureleri tercih edilmektedir. 

Muhabir: Şulenaz Durlanık