Özdemir'in teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesinde, haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Bu madde çerçevesinde özellikle çiftçilerin temel geçim kaynakları arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları ve diğer ziraat aletlerinin haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Günümüzde çiftçiler için vazgeçilmez olan traktörler, tarımsal faaliyetlerde önemli bir role sahiptir ve çiftçilerin ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Ancak mevcut kanun metninde traktör ibaresi yer almadığı için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz edebilmektedir. Bu durum çiftçilerimizin mağduriyet yaşamasına yol açmaktadır. Kanun teklifi ile çiftçilerimizin ve ailelerinin temel geçim kaynağı olan traktörlerinin haczedilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."

Türkiye'nin Tek Komünist Belediye Başkanı Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı Ziyaret Etti Türkiye'nin Tek Komünist Belediye Başkanı Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'ı Ziyaret Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı