Bakanlık tarafından hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerini desteklemeyi, kooperatif ve üst kuruluşlarının faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmayı, yeni teknolojiler ve üretim tekniklerinden faydalanmalarını teşvik etmeyi ve bireysel tasarrufları yoğun kooperatif girişimcilik modelleriyle ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Yönetmelik, 30 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yapılan değişikliklerle güncellendi.
 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında finansman desteği sağlanacak olan projeler için aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

Kimler Başvurabilir?
Programa, Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş, işleyiş ve denetimleri gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilir. Öncelikli olarak; kadınların çoğunlukta olduğu kooperatifler, gençlerin çoğunlukta olduğu kooperatifler, engellilerin çoğunlukta olduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama yapan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları desteklenecektir.

Kurtuluş Kaya: 15 Temmuz'un Kahraman Askeri Kurtuluş Kaya: 15 Temmuz'un Kahraman Askeri

Başvuru Tarihleri
Başvurular 20 Şubat 2024 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Bu tarihler arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Konuları
Program kapsamında, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projeleri desteklenecektir. Desteklenecek konular arasında şunlar yer alır:
- Makine ve/veya ekipman alımları
- Kadınların çoğunlukta olduğu kooperatiflerin yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları
- Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik sergi ve fuar katılımları
- Nitelikli personel istihdamı

Destek Miktarı ve Oranı
Destek miktarı ve oranları, başvurulan projenin özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, mal alımlarında maksimum 400.000 TL'ye kadar destek sağlanabilir. Destek oranları ise kalkınmada öncelikli yörelerde %75'e kadar ulaşabilir.

Başvuru Yöntemi ve İstenilen Belgeler
Başvurular, proje konusuna uygun olarak doldurulacak Proje Başvuru Formu ve ilgili belgeler ile birlikte Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Makine ve/veya ekipman alımı için gereken belgeler arasında Proje Başvuru Formu, yetkili organ kararı, imza sirküleri, vergi ve SGK borçlarına ilişkin belgeler bulunmaktadır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Proje başvuruları, belirlenen puanlama cetveline göre değerlendirilecek ve İl Proje Komisyonu tarafından olumlu görüş verilmesi halinde Merkez Proje Komisyonu tarafından karara bağlanacaktır. Eksik veya hatalı belgelerle yapılan başvurular geri gönderilecektir.

Başvuru Sonuçları
Hibe desteği kabul edilen projeler, Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kooperatiflere duyurulacak ve ayrıca Bakanlık internet sitesinde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi ve belgeler için ilgili web siteleri ziyaret edilebilir veya Ticaret İl Müdürlükleri ile iletişime geçilebilir.

Bu duyuru, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında önemli bilgileri içermektedir.

Kaynak: Burak Kaya