Bilecik İl Özel İdaresinin araç filosu gücüne güç kattı Bilecik İl Özel İdaresinin araç filosu gücüne güç kattı

Ankara Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile kamuda tasarruf adına olumlu bir adım atıldığını ifade etti. Söz konusu paket ile tasarruf oranı düşük olmasına rağmen tasarruf adına kamu harcamalarında disipline önem verileceğinin ortaya konulduğunu söyleyen Ardıç, “Diğer taraftan açıklanan tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının yıllık olarak açıklanması daha sağlıklı olacaktır. Bu paket, enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden biri olan ve daha önce de dile getirdiğimiz mali disiplinin sağlanması açısından önemlidir” ifadesini kullandı.

Kamu Mali Yönetimi reformunun temel odağı olan kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesinin layıkıyla uygulanması gerektiğin belirten Ardıç, “Diğer taraftan tasarruf tedbirleri, kamu personel sayısı, sosyal yardımlar, kamu-özel işbirliği projeleri gibi alanlara da detaylı bir şekilde odaklanmalıdır. Mali sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eşgüdümünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır, enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır” diye konuştu.

Alınan kararların yapısal reformla desteklenmesinin makro istikrar açısından fayda sağlayacağını aktaran Ardıç, şöyle konuştu:

“Yapısal reformlarda esas amaç, piyasa mekanizmasının sağlıklı bir biçimde çalışmasının önündeki engelleri kaldırmak, popülist politikalara izin vermemek, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan bir yapı oluşturmak, gereksiz bürokrasiyi azaltarak devletin etkin ve verimli bir biçimde özel sektörle işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, elverişli bir yatırım iklimini oluşturmak olmalıdır. Yapısal reformları gerçekleştirdiğimiz ölçüde muhtemel istikrarsızlık risklerine karşı büyümeye devam eden daha dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturmuş oluruz.”

Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel ayaklarından birinin de rekabet ortamının sağlanması ve vergi yükünün adaletli dağıtılması olduğunu ifade eden Ardıç, “Bu kapsamda kayıt dışı ile mücadeleye yönelik de somut öneriler içeren bir paketin ivedi olarak açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Gerek layıkıyla çalışanı cezalandıran, gerekse de devletimizin vergi kaybına yol açan kayıt dışı ile mücadele de bir an önce başlatılmalıdır” şeklinde konuştu.

Harcamalar üzerinden tasarruf tedbirleri kararlılıkla uygulanırken, vergi gelirlerini artırmak ve piyasadaki haksız rekabeti azaltmak için kayıt dışı ekonomi ile de eş zamanlı mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Ardıç, şunları kaydetti:

“Bunlara ilaveten gündemde olan kamu ihale reformu, kamu iktisadi teşebbüslerin yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik reformunun ivedi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan adı her ne olursa olsun af çıkartılmamalıdır. Mevcut durumda sözleşmelerden dolayı kamu-özel işbirliği projeleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılamasa da bundan sonra çok detaylı analizlerle bu projelere karar verilmesi, kamu maliyesi açısından daha sağlıklı olacaktır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı